Pertti Jalava

Pertti Jalava

Pertti Jalava (s. 1960) on säveltänyt mm. kuusi sinfoniaa, useita orkesterisäestyksellisiä konserttoja, joitakin teoksia kuorolle sekä laajan tuotannon kamarimusiikkia. Hän on säveltänyt runsaasti musiikkia myös big bandille sekä omille yhtyeilleen, joissa hän on toiminut rumpalina ja kosketinsoittajana.
Jalava on voittanut useita palkintoja kansallisissa ja kansainvälisissä sävellyskilpailuissa. Viimeisimpänä Kotkan kaupungin palkinto kansainvälisessä Uuno Klami sävellyskilpailussa 2019, teoksesta: Konsertto alttoviululle ja orkesterille.
Hänen teoksiaan on esitetty Suomen lisäksi Puolassa, Ruotsissa, Italiassa, Unkarissa, Hollannissa, Belgiassa, Serbiassa sekä USA:ssa (New York, Pohjois-Carolina, Virginia, Texas ja Washington).
Vaikka Jalava tyylillisesti pitääkin kaksi musiikkinsa pääaluetta (jazz / kamari- ja orkesterimusiikki) erillään ryhtymättä ns. cross-overiin hän antaa vaikutteitten liikkua molempiin suuntiin, ja niissä voi havaita monia yhteisiä piirteitä: rytmin ja melodian tärkeä rooli, polyfonia, kuvallinen kerronnallisuus ja tapahtumien runsaus.
Rytmi on Jalavan musiikissa tärkeässä roolissa. Se on usein motorista ja monasti epäsymmetristä. Toisaalta mietiskelevyys tai jonkinlainen leijuvan irtonainen tunnelma on myös tunnusomaista hänen musiikilleen.
Musiikkinsa päämääriksi Jalava on linjannut kerronnallisuuden ja tunneilmaisun, tästä syystä häntä onkin usein luonnehdittu lyyrikoksi. Hän ei myöskään väheksy elämän ja musiikin suolaa, huumoria.

Pertti Jalava (b. 1960) has composed e.g. six symphonies, several concertos with orchestral accompaniment, some choral works and a large production of chamber music. He has also composed a lot of music for the big band and his own jazz ensemble, in which he plays the drums and keyboard.
Jalava has won several prizes in national and international composition competitions. Most recently, the city of Kotka prize in the international Uuno Klami composition competition 2019, for the work: Concerto for viola and orchestra.
Works by Jalava have been performed in Finland, Belgium, Netherlands, Poland, Italy, Sweden, Hungary, Serbia and USA (New York, North-Carolina, Virginia, Texas and Washington).
Though stylistically he keeps his two main genres (jazz / chamber and orchestral music) separate, without engaging in crossover, he does allow influences to travel between the two and they have many features in common: the important role assigned to rhythm and melody, polyphony, picturesque narrative and richness of event.
Rhythm occupies a major role in Jalava’s music. It is often motor-like and frequently asymmetric. Yet a meditative quality, or a kind of floating, carefree mood is also characteristic of his music.
Jalava has aligned narrative and emotional expression as the goals of his music, which is why he has often been characterized as a lyricist. He also does not underestimate the salt of life and music, humor.

Näytetään ainoa tulos

  • Pertti Jalava

    Pertti Jalava – And I Left the Door Open

    18,95